Кафедра вищої математики

Мова:

Дорошенко Володимир Олексійович

Дорошенко Володимир Олексійович
Декан факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту, член Вченої ради, член НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, професор кафедри вищої математики, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Senior Member, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

Володимир Олексійович в 1977 році закінчив Механіко-математичний факультет Харківського державного університету (зараз – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) за спеціальністю Математика.
З 1977 по 1989 р. – інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки (ІРЕ) АН УРСР (зараз – ІРЕ НАН України).
У 1989 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата фізико-математичних наук.
З 1990 р. – старший науковий співробітник Українського НДІ природних газів. З 1991 р. – старший викладач кафедри вищої математики Харківського інституту радіоелектроніки, ХІРЕ, (зараз – Харківський національний університет радіоелектроніки, ХНУРЕ), з 1993 р. – доцент кафедри вищої математики ХІРЕ. У 2006 р. – доктор фізико-математичних наук. 2006 р. – професор кафедри вищої математики ХНУРЕ.
З жовтня 2006 р. – декан факультету Прикладної математики та менеджменту (зараз – факультет Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту) ХНУРЕ.

Освітня діяльність

Лекційні курси: аналітична геометрія та лінійна алгебра, математичний аналіз, вища математика.
Викладає іноземним студентам математичні дисципліни англійською мовою з 1999 року.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: математична фізика, математичне моделювання та обчислювальні методи, електродинаміка, теорія антен.
Наукові досягнення: математичні методи й підходи дослідження задач дифракції монохроматичних хвиль як на незамкнених ідеально провідних, так і на неідеально провідних конічних поверхнях, методи й підходи математичного моделювання процесів імпульсного збудження складних конічних структур, теорія дифракції хвиль на неоднорідних конічних структурах спеціального виду.
Був одним з виконавців проектів держбюджетного фінансування: “Розробка аналітико-числових методів дослідження електромагнітних явищ в активних середовищах” (наказ ректора № 2кн від 06.01.2001р.), “Дослідження формування імпульсних полів збудженням широкосмугових антенних систем” (протокол Об’єднаної ради МОНУ № 2 від 30.10.2001р.). Під керівництвом В.О.Дорошенка захищена одна кандидатська дисертація.

Міжнародна діяльність

2000-2002 рр. – виконавець сумісного проекту досліджень і технологій “Україна-Греція” з Афінським університетом, Афіни, Греція: “Formation of high-power pulse electromagnetic fields through excitation of ultra wide-band antennas by relativistic electron beams”. Договір за постановою МОН України №312 від 13.04.01.
1999-2004 рр. – член редколегії журналу прикладного електромагнетизму (Journal of Applied Electromagnetism) від України, який видається в Афінському національному університеті (Греція).
Член IEEE Antennas and Propagation наукового товариства в Україні, українська секція (Senior member) з 2006р.

Громадська діяльність

Член Вченої ради Харківського національного університету радіоелектроніки. Академік Академії наук Прикладної радіоелектроніки.

Нагороди та премії

Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – Кращі імена» 2000/2001 навчального року.
Переможець конкурсу ХТУРЕ кращого за фахом в 1997/1998 н. р.
Переможець конкурсу «ХНУРЕ – Кращі за фахом» в 2003/2004 н. р.
Почесна грамота МОН України, 2007.
Диплом IEEE Antennas and Propagation Society за кращу публікацію, 2008.