Кафедра вищої математики

Мова:

Про нас

Завідувач кафедрою

кандидат фізико-математичних наук, доцент Стогній Надія Петрівна.

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працює 13 співробітників. Серед них: 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 1 старший викладач, 2 асистента (серед них – 1 кандидат наук).

Кафедра ВМ забезпечує базову освіту за загальним курсом вищої математики в повному обсязі на всіх спеціальностях університету, де математика не є профілюючою дисципліною.

Основні функції роботи кафедри

Головною метою викладання курсу вищої математики є розвиток математичного і логічного мислення студентів, підготовка їх до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи над науково-технічною літературою, засвоєння основних понять, ідей і методів сучасної математики, уміння їх використовувати при розв’язанні конкретних задач.

У результаті вивчення курсу студент засвоює основні ідеї лінійної алгебри і класичного математичного аналізу, учиться володіти навичками математичного дослідження прикладних задач – формулювання реальної проблеми у вигляді математичної задачі і вибір оптимального методу її розв’язання, здобуває навички розв’язання математичних задач з доведенням рішення до практичного результату (формули, числа, графіка, якісного висновку), учиться самостійно розбиратися в математичному апараті спеціальної літератури.