Кафедра вищої математики

Мова:

Ремаєва Ольга Олександрівна

Ремаєва Ольга Олександрівна
Доцент кафедри вищої математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1984 р. – закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика та електроніка. Після закінчення університету працювала інженером у Харківському державному науково-дослідному інституті метрології.
У 1986 р. переведена до Інституту кріобіології та кріомедицини АН УРСР, де підготувала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і захистила її в 1991 р.
З 1993 р. працює в Харківському національному університет радіоелектроніки. У 2001 р. присвоєне вчене звання доцента.

Освітня діяльність

Читає лекції та веде практичні заняття з вищої математики на факультеті ІРТЗІ, напрямки ІРТ, МІ, КСТЗІ і ЕСТМ.

Наукова діяльність

Науковими інтересами О.О. Ремаєвої є фізико-математичні задачі поширення електромагнітних хвиль у неоднорідній диспергуючій атмосфері Землі, розв’язання яких спрямоване на визначення атмосферних поправок до результатів вимірювань у галузі космічної геодезії та навігації (зокрема до результатів вимірювань засобами GPS, ГЛОНАСС і яка створюється на даний час Європейським співтовариством системи Galileo). Займається розробкою алгоритмів і програмного забезпечення для вирішення завдань прикладного характеру в галузі радіофізики та суміжних сферах.

Громадська діяльність

Вчений секретар кафедри вищої математики.

Міжнародна діяльність 

Член European Microwave Association (EuMA) з січня 2024 р., № AM5000