Кафедра вищої математики

Мова:

Норік Лариса Олексіївна

Норік Лариса Олексіївна
Доцент кафедри вищої математики (за сумісництвом), кандидат економічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

В 1990 р. закінчила механіко-математичний факультет Харківського Державного університету імені М. Горького, спеціальність – математика, кваліфікація математик.

1990 р. – інженер проектного інституту «Водоканалпроект».

1992 р. – програміст, керівник обчислювального центру страхової компанії АСКО.

1996 р. – інженер, начальник сектора обчислювальної техніки виробничо-технічного підприємства «Укренергочормет».

2003 р. – викладач кафедри вищої математики Харківського національного економічного університету (ХНЕУ).

2008 р. ­- захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2011 р. – доцент кафедри вищої математики та економіко-математичних методів ХНЕУ.

З 2018 р. – доцент кафедри ВМ ХНУРЕ (за сумісництвом).

Освітня діяльність

Проводить лекційні та практичні заняття з навчальних дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економіко-математичні методи».

Наукова діяльність

Наукові інтереси: математичне моделювання, багатовимірний статистичний аналіз, оптимізаційні задачі.