Кафедра вищої математики

Мова:

Минко Петро Євгенович

Минко Петро Євгенович
Доцент кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Минко П.Є. в 1979 році закінчив Харківський державний університет імені М. Горького за спеціальністю «Прикладна математика».

З 1979 року працював інженером-математиком на машинобудівному заводі ім. Т.Г. Шевченка.

З 1980 року працював асистентом кафедри вищої математики  Харківського інституту радіоелектроніки. У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

У 1995 році  Минку П.Є. присвоєне вчене звання доцента кафедри вищої математики.

З травня 1997 року працював у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на посадах:  завідувача кафедри інформаційних технологій, завідувача кафедри інформатики, декана факультету соціально-економічного управління.

З 2022 року – доцент кафедри вищої математики ХНУРЕ.

З 2024 року – член вченої ради факультету ІТМ.

Освітня діяльність

Проводить лекційні та практичні заняття з курсу «Вища математика» на факультеті КІУ.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: нестаціонарні явища в діелектричних хвилеводах і резонаторах.

Міжнародна діяльність 

Член European Microwave Association (EuMA) з січня 2024 р., № AM5010