Кафедра вищої математики

Мова:

ЛУК’ЯНОВА Вікторія Анатоліївна

ЛУК’ЯНОВА Вікторія Анатоліївна
Доцент кафедри вищої математики, член НМР, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

У 1992 р. закінчила фізико-математичний факультет ХДПІ ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Математика і фізика», кваліфікація «Вчитель математики і фізики».

З 1992-1994 рр. вчитель математики у ЗОШ №147 м. Харкова.

1994-1995 рр. асистент кафедри ВМ ХНУРЕ.

1995-2022 рр. асистент, ст. викладач, доцент, завідувач кафедри природознавчих наук ХНУРЕ.

З 2023 доцент кафедри ВМ ХНУРЕ.

У лютому 2003 р. захистила дисертацію на здобуття степені кандидата педагогічних наук у ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.

У червні 2006 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри природознавчих наук.

 

Відомості про захист дисертації

 Спеціальність: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Тема: «Розвиток  експериментальної педагогіки в Україні (20 – 30 роки ХХ століття)».

Освітня діяльність

Проводить лекційні та практичні заняття з курсу «Вища математика».

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: педагогіка та методика викладання.

Громадська діяльність

Член НМР ХНУРЕ.

Нагороди, відзнаки, премії

4 почесні грамоти ХНУРЕ (2006 р., 2011 р., 2013 р., 2016 р.).

Грамота та почесний знак Харківської Обласної Ради з нагоди Дня незалежності України (2020 р.).

Публікації та патенти

104 науково-методичні праці, з них  4 навчальних посібника, один з грифом МОН України (одноосібний).