Кафедра вищої математики

Мова:

Боцюра Олеся Анатоліївна

Боцюра Олеся Анатоліївна
Доцент кафедри вищої математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1991 р. – закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю математика.
1993 р. – викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету внутрішніх справ.
2004 р. – старший викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2014 р. – навчання в аспірантурі, готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
2015 р. – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
З 2017 року – старший викладач кафедри вищої математики, з 2019 року – доцент кафедри.

У червні 2021 року Боцюрі О.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Освітня діяльність

Веде лекційні та практичні заняття з курсу «Вища математика» на факультеті КІУ.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: математична освіта студентів ВНЗ, байєсівський підхід до оцінювання невизначеностей вимірювань.

Міжнародна діяльність 

Член European Microwave Association (EuMA) з січня 2024 р., № AM5005