Кафедра вищої математики

Мова:

Нерух Олександр Георгійович

Нерух Олександр Георгійович
Професор кафедри вищої математики (ВМ), IEEE Senior Member, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

В 1968 р.  Олександр Георгійович закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика.
У 1971 р. вступив до аспірантури ХДУ. У 1975 р. успішно захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Тема роботи «Розсіювання радіохвиль на рухомих об’єктах» .
З 1977 р. працює в Харківському національному університеті радіоелектроніки: спочатку на посаді старшого викладача, з 1982 року – доцента, з 1993 року – професора, а з 1994 року по 26.12.2023 – завідувач кафедри вищої математики.
У 1991 році захистив дисертацію на тему «Еволюційний підхід у нестаціонарних електродинамічних задачах» на ступінь доктора фізико- математичних наук.
У 2001-2003 рр. працював як Visiting professor в університеті Ноттінгема, Англія.

З 26.12.2023 року – професор кафедри вищої математики ХНУРЕ.

Освітня діяльність

Проводить лекції та практичні заняття з курсу «Вища математика» на факультеті ЕЛБІ.

Наукова діяльність

Головна наукова активність і отримані результати належать до еволюційного підходу в розв’язанні 2- і 3-мірних початково-крайових електродинамічних задач. Він заснований на інтегральних рівняннях Вольтерра й використовується для розв’язання нестаціонарних електродинамічних задач із залежними від часу властивостями середовища і рухомими межами.
Останнім часом, разом з групою молодих співробітників, тривають дослідження перетворення електромагнітних імпульсів у таких середовищах, включаючи й оцінку складності перетворення. Спеціальний інтерес спрямований на нестаціонарні явища в діелектричних хвилеводах і резонаторах.

Міжнародна діяльність 

1993 р. – грант Міжнародного фонду Сороса;
1996 р. – Soros Associate Professor at Soros Science Education Program of International Renaissance Foundation;
1998 р. – IEEE East Ukraine Joint Chapter;
1998 р. – біографія О.Г. Неруха включена до 16-го видання Who’s Who in the World;
2001, 2003, 2006, 2007 рр. – Visiting Professor at the University of Nottingham, UK.