Кафедра вищої математики

Мова:

СИЛАБУСИ

Силабуси на 2023-2024 навчальний рік (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)

 

1. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітньої програми «Комп’ютерна інженерія».

2. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» (прискорена форма навчання).

3. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» освітньої програми «Системи технічного захисту інформації».

4. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» освітньої програми «Управління інформаційною безпекою».

5. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

6. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (прискорена форма навчання).

7. Силабус з навчальної дисципліни «Додаткові розділи вищої математики» для студентів за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

8. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальностями 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 173 – «Авіоніка» освітніх програм «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Системна інженерія», «Вбудовані системи авіоніки».

9. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальностю 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньої програми «Якість продукції, процесів та програмного забезпечення».

10. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальностями 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 – «Мікро- та наносистемна техніка», 163 – «Біомедична інженерія», 171 – «Електроніка» освітніх програм «Оптотехніка», «Мікро та наноелектроніка», «Біомедична інженерія», «Електронні пристрої та системи».

11. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 171 – «Електроніка» освітньої програми «Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа».

12. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Медіаінженерія».

13. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Інформаційно-мережна інженерія» (прискорена форма навчання).

14. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Радіотехніка».

15. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Радіотехніка» (прискорена форма навчання).

16. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальностями 126 – «Інформаційні системи та технології», 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» освітніх програм «Інфокомунікаційна інженерія та мережна безпека», «Інформаційно-мережна інженерія», «Інформаційні системи та технології».

17. Силабус з навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Інфокомунікаційна інженерія» (прискорена форма навчання).