Кафедра вищої математики

Мова:

Захист кандидатської дисертації

Запрошуємо на захист кандидатської дисертації асистента кафедри ВМ Жили Ольги Володимирівни

Захист відбудеться 6 червня о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради   64.052.03  Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки, 14, зал засідань.

Назва роботи: Метод інтегральних рівнянь у моделюванні асиметричних електромагнітних явищ у неоднорідному середовищі

АНОТАЦІЯ

     У роботі розв’язана актуальна наукова задача про перетворення електромагнітного імпульсу неоднорідним нестаціонарним середовищем. Уперше методом інтегральних рівнянь Вольтера досліджене перетворення електромагнітного імпульсу Ейрі в результаті нормального падіння на межу діелектрика. Показано, що характер поширення відбитого імпульсу, та того, що пройшов через межу, контролюється вибором значення стартового параметра. Детально досліджений випадок, коли межа починає рівномірний рух назустріч імпульсу й поступово досягає значення швидкості імпульсу. Розв’язана точна задача про взаємодію імпульсу Ейрі з діелектричним шаром. Проведений аналіз поля в шарі залежно від положення точки спостереження й випадку з однією й двома межами (шаром). Уперше отримані точні вирази, які описують поширення імпульсу Ейрі в діелектричному шарі, межі якого рівномірно рухаються та проведено порівняння з результатами, отриманими для шару з постійними межами.

Ключові слова: діелектричний шар, нестаціонарне середовище, інтегральне рівняння Вольтерра, резольвента, імпульси Ейрі.